Różne nieruchomości mają różne zapotrzebowanie na ciepło - to najprostsza definicja tzw. charakterystyki energetycznej. Taką charakterystykę możemy zaplanować, certyfikować lub zweryfikować, w zależności od fazy cyklu życia budynku. Stąd na rynku funkcjonują trzy różne typy dokumentów, które bywają często mylone.

 

Projektowana charakterystyka energetyczna

Wymogi prawne i podwyższanie standardów sprawiają, że właściwości termiczne budynku muszą zostać precyzyjnie określone już na etapie koncepcyjnym. W świecie idealnym, architekt wraz ze specjalistą ds. efektywności energetycznej pracują wspólnie na rzecz spełnienia przyjętych kryteriów. Projektowana charakterystyka energetyczna jest później wytyczną dla wykonawcy, przede wszystkim w zakresie izolacji i instalacji.

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Po zakończeniu prac budowlanych kompletowana jest dokumentacja powykonawcza określająca spełnienie wszystkich norm i przepisów. Należy do niej również świadectwo charakterystyki energetycznej, które opisuje właściwości termiczne budynku oraz poszczególnych lokali. Zgodnie z nowelizacją prawa budowlanego z 2009 roku istnieje obowiązek certyfikacji każdej nowopowstałej inwestycji (z kilkoma wyjątkami - przepis nie dotyczy np. domów jednorodzinnych budowanych na użytek własny czy kościołów). Dzięki informacjom zawartym w świadectwie, właściciel (bądź użytkownik) jest w stanie oszacować jakie poniesie koszty ogrzewania nieruchomości.

 

Audyt energetyczny

Użytkowanie wieloletniego, wyeksploatowanego budynku bywa często na tyle dotkliwe dla kieszeni, że zapada decyzja o przeprowadzeniu termomodernizacji. Aby jednak inwestycja była opłacalna, należy zdobyć wiedzę o tym co dokładnie modernizować. Audyt energetyczny jest szczegółową analizą budynku pod kątem strat ciepła i nieoptymalności, dzięki czemu pozwala na maksymalnie efektywne przeprowadzenie całego procesu, od projektu po wykonanie.

 

Różne dokumenty, jeden cel

Bez względu na swoją formę, dokument opisujący projektowaną, zastaną czy też pożądaną charakterystykę energetyczną, służy przede wszystkim lepszemu zrozumieniu tego jak korzystamy z energii do ogrzewania naszych domów, biur, szkół, szpitali i innych budynków. A jak powiedział niegdyś Benjamin Franklin, inwestycja w wiedzę przynosi najwyższe odsetki.

Masz pytania?

Porozmawiajmy

Kontakt